Descrierea Proiectului

article

CONTRACT DE FINANȚARE PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

NR: POCU/626/6/13/131259

BENEFICIAR: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV

TITLUL PROIECTULUI: Carieră de succes în științele inginerești

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Obiectivul tematic 13: Creșterea numărul absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Obiectivul specific 6.13: Derularea de stagii de practică la angajatori din sectorul tehnic și participarea studenților la sesiuni de consiliere antreprenorială, consiliere și orientare profesională în vederea identificarii unui loc de munca sau continuării studiilor, contract: nr. POCU/626/6/13/131259.

Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

 

Perioada de implementare proiect: 16.02.2021 – 24.01.2023

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărul absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Obiective specifice:

  1. Elaborarea de parteneriate între instituții de învățământ și parteneri/angajatori din sectorul tehnic.
  2. Recrutarea, selecția și implicarea a 241 studenți în cadrul activitaților proiectului.
  3. Derularea de stagii de practică la angajatori din sectorul tehnic.
  4. Participarea studenților la sesiuni de consiliere antreprenorială, consiliere și orientare profesională în vederea identificării unui loc de muncă sau continuarii studiilor

Grupul țintă al proiectului:

Vizează 241 de studenți în ani terminali din cadrul Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial din cadrul Universității Transilvania din Brașov care doresc să participe la stagii de practică organizate la parteneri de practică.

Studenții din grupul ținta propus, vor fi capabili să se integreze rapid în mediul economic, dobândind competențele profesionale și digitale necesare proiectării constructive și tehnologice, utilizării tehnicilor și metodelor specifice ingineriei industriale.

Obiectivul proiectului este ca 85 studenți din grupul țintă să își găsească un loc de muncă.

Beneficiile programului:

-              Transport asigurat la locul de practică

-              Servicii de catering pe perioada stagiului de practică

-              Materiale consumabile/rechizite

-              Oportunitate de angajare după finalizarea stagiului de practică

Prin stagiile de practica propuse absolvenții au posibilitatea de a se angaja in:

- departamente de planificare si organizare, analiza economica, aprovizionare, proiectare, fabricație, desfacere, marketing etc. din societăți economice cu profil industrial/non industrial;

- departamente de management, analiza economica-financiara, marketing etc. din societăți economice cu profil industrial/non-industrial.